Συνταγή για Hope - Trailer
Βίντεο # 1 - Προέλευση
Βίντεο # 2 - αποδεδειγμένο
Βίντεο # 3 - Τέσσερις δραστηριότητες
Συνταγή για την ελπίδα
 

Γίνετε ο πρώτος που θα χτυπήσει διαρκώς τη φτώχεια στην περιοχή σας. Απλώς μελετήστε προσεκτικά κάθε άρθρο / βίντεο και, στη συνέχεια, εφαρμόστε τις αρχές!

  • Facebook - White Circle
  • Twitter - White Circle
  • Google+ - White Circle
  • YouTube - White Circle
Για σχετικές πληροφορίες, επισκεφθείτε τη δημοκρατία και Free Enterprise Δρ Epps' την ιστοσελίδα

 

 

 

Συνταγή 2018 για την ελπίδα - Δρ Jerry Dean Epps - διατηρούνται όλα τα δικαιώματα