Πώς να ξεκινήσετε μια μικροεπιχείρηση - φύλλα εργασίας

Σας ενδιαφέρει να ξεκινήσετε μια μικροεπιχείρηση; Εκτός από την παρακολούθηση της σειράς βίντεο 9 μερών μας, τα ακόλουθα φύλλα εργασίας αντιστοιχούν στα βήματα που περιγράφονται στην αναφερόμενη σειρά βίντεο και απαιτούνται εάν συνεργαστείτε με τον Dr. Epps για επενδυτικές ευκαιρίες. Η ολοκλήρωση αυτών των φύλλων εργασίας στο μέγιστο της δυνατότητάς σας μπορεί να κάνει τη διαφορά μεταξύ μιας επιτυχημένης μικροεπιχείρησης εκκίνησης ή όχι.

  • Facebook - White Circle
  • Twitter - White Circle
  • Google+ - White Circle
  • YouTube - White Circle
Για σχετικές πληροφορίες, επισκεφθείτε τη δημοκρατία και Free Enterprise Δρ Epps' την ιστοσελίδα

 

 

 

Συνταγή 2018 για την ελπίδα - Δρ Jerry Dean Epps - διατηρούνται όλα τα δικαιώματα